Sobre nosaltres

Veure’n més

Som una Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa creada el 1948. Com a entitat asseguradora sense ànim de lucre, oferim als i les mutualistes i a les seves famílies solucions per cobrir totes les seves necessitats de previsió, d’estalvi i d’inversió. Mutualidad ofereix modalitats d’assegurances de caràcter voluntari, complementari i alternatiu al sistema públic de Seguretat Social. A més, des del 2021, els i les professionals de l’enginyeria industrial i l’aeronàutica i els graduats i graduades de l’ICAI poden incorporar-se a Mutualidad per cobrir la seva previsió social obligatòria com a alternativa al sistema públic de Seguretat Social.

Addicionalment, oferim una protecció complementària a cada mutualista a través de l’assegurança d’accidents i de salut.

Estem en constant evolució per adaptar-nos als nous temps i a les necessitats que puguin sorgir als i les mutualistes.

La nostra història

Els orígens de Mutualidad es remunten al 1948. Una entitat sense ànim de lucre que va néixer amb vocació de servei i com a única entitat de previsió obligatòria per a professionals de l’advocacia, amb cobertures només de defunció, d’invalidesa i de viduïtat.

Propòsit

El nostre propòsit és millorar la qualitat de vida dels i les nostres mutualistes, i contribuir a una societat més col·laborativa, justa i inclusiva.

Valors

Els nostres valors reflecteixen allò que som i allò en que creiem.

Per sobre de tots els valors, com a paraigua, hi ha el MUTUALISME.

Allò que som: un motor econòmic i social per aconseguir el benestar de la comunitat.

Equip directiu

Rafael Navas, director general de Mutualidad de la Abogacía
Rafael Navas
Director General
Fernando Ariza - Equipo directivo
Fernando Ariza
Director General Adjunto
Laura Duque, subdirectora general de Cumplimiento y Legal de Mutualidad de la Abogacía
Laura Duque
Subdirectora General de Cumplimento y Legal
María Galván, subdirectora general de Organización y Tecnología
María Galván
Subdirectora General de Organización y Tecnología
Beatriz Malpartida, directora de Personas de Mutualidad de la Abogacía
Beatriz Malpartida
Directora de Personas y Transformación
Rafael Navas, director general de Mutualidad de la Abogacía
Rafael Navas
Director General
Fernando Ariza - Equipo directivo
Fernando Ariza
Director General Adjunto
Laura Duque, subdirectora general de Cumplimiento y Legal de Mutualidad de la Abogacía
Laura Duque
Subdirectora General de Cumplimento y Legal
María Galván, subdirectora general de Organización y Tecnología
María Galván
Subdirectora General de Organización y Tecnología
Beatriz Malpartida, directora de Personas de Mutualidad de la Abogacía
Beatriz Malpartida
Directora de Personas y Transformación
Silvia Álvarez, directora de Asesoría Jurídica de Mutualidad de la Abogacía
Silvia Álvarez
Directora de Asesoría Jurídica
María Carrasco, directora de Marketing de Mutualidad de la Abogacía
María Carrasco
Directora de Marketing
Ángel Esteban, director Comercial de Mutualidad de la Abogacía
Ángel Esteban
Director Comercial
Jaime García, director Actuarial de Mutualidad de la Abogacía
Jaime García
Director Actuarial
Jesús González, director de Seguridad de la Información y Desarrollo Proyectos Corporativos de Mutualidad de la Abogacía
Jesús González
Director de Seguridad de la Información y Desarrollo Proyectos Corporativos
Jacinto Martínez, director de Tecnología de Mutualidad de la Abogacía
Jacinto Martinez
Director de Tecnología
Javier Pérez, director de Auditoría Interna de Mutualidad de la Abogacía
Javier Pérez
Director de Auditoría Interna
Carlos Pérez Baz, director de Inversiones Inmobiliarias de Mutualidad de la Abogacía
Carlos Pérez-Baz
Director de Inversiones Inmobiliarias
Pedro del Pozo, director de Inversiones Financieras de Mutualidad de la Abogacía
Pedro Del Pozo
Director de Inversiones Mobiliarias
Itziar Vecino, directora de Riesgos de Mutualidad de la Abogacía
Itziar Vecino
Directora de Riesgos y Análisis de datos
Pilar Castillo, directora de Operaciones de Mutualidad de la Abogacía
Pilar Castillo
Directora de Operaciones

Grupo Mutualidad

El 2020, Mutualidad, a través d’un procés de fusió per absorció amb l’Asociación de Mutualistas de la Ingeniería Civil (AMIC), va constituir una nova entitat asseguradora, Avanza Previsión, i va mantenir-ne el 2021 un 76% de participació. Mutualidad, juntament amb Avanza Previsión, formen el Grupo Mutualidad.

A més, l’any 2003, Mutualidad va crear Fundación Mutualidad amb l’objectiu de crear més valor per als seus i les seves mutualistes i per a la societat a través de les seves línies d’actuació centrades en l’educació financera, el talent jurídic, l’envelliment i l’acció social.

Certificacions i reconeixements

Certificacions

Reconeixements

Ets mutualista?

Descarrega la nostra app i podràs accedir al teu espai personal on fer totes les teves gestions.