Cobertura per incapacitat temporal professional

A Mutualidad t’acompanyem quan no puguis desenvolupar la teva activitat professional garantint el cobrament d’una indemnització diària en els casos de malaltia, d’accident, de maternitat o de paternitat…

IncapacidadTemporal

Vols saber si compleixes amb les característiques necessàries per ser mutualista?

Què és la cobertura d'incapacitat temporal professional?

Exercir la teva activitat laboral és fonamental per a la teva economia. Quan interromps temporalment el desenvolupament d’aquesta activitat per maternitat, paternitat, malalties o accidents; necessites una protecció.

Amb la nostra cobertura per incapacitat temporal professional, tindràs garantit el cobrament d’una indemnització diària davant aquestes situacions. Guanyaràs en tranquil·litat i seguretat per a tu i els teus éssers estimats.

Les teves cobertures

Dissenyades per acompanyar-te quan més ho necessites.

Tria la teva opció d'indemnització

30 € diaris

60€ diaris

90€ diaris

Descobreix què poc costa la cobertura d'Incapacitat Temporal Professional
Càlcul de la quota mensual¹ per a les garanties principals i les garanties opcionals d’Incapacitat Temporal Professional segons l’edat² i l’opció d’indemnització diària.
Opció AOpció BOpció C
Garanties Principals30 € diaris60 € diaris90 € diaris
De 20 a 34 anys20,2632,2844,30
De 35 a 49 anys24,9340,7256,52
De 50 a 66 anys19,5337,0654,58
Hospitalització per malaltia o accident30 € diaris60 € diaris90 € diaris
De 20 a 34 anys1,813,625,43
De 35 a 49 anys2,665,337,99
De 50 a 66 anys5,4310,8616,29
Intervencions quirúrgiques i tractaments³30 € diaris60 € diaris90 € diaris
De 20 a 34 anys5,1610,3315,49
De 35 a 49 anys5,1610,3315,49
De 50 a 66 anys7,4614,9322,39
Incapacitat temporal parcial30 € diaris60 € diaris90 € diaris
De 20 a 34 anys1,102,193,29
De 35 a 49 anys1,052,093,14
De 50 a 66 anys1,002,003,00
¹ En el rebut inicial s’inclourà, a més, el recàrrec del Consorci que ascendeix a 0,06, 0,11 i 0,16 euros, respectivament.
² Es considera la més propera a l’aniversari.
³ Aquesta garantia requereix la contractació prèvia o simultània de la garantia opcional d’Hospitalització per malaltia o accident. L’edat màxima de contractació és de 49 anys.

Nota: Per a totes les garanties s’estableix una franquícia de 7 dies excepte per al cas de maternitat, avortament espontani, adopció, paternitat i incapacitats temporals parcials. Perquè les garanties facin efecte es requereix un termini de carència de 60 dies amb caràcter general, amb les següents excepcions:

1) Per a garanties de pagament per maternitat, avortament espontani o adopció, 240 dies des de la contractació de la garantia o ampliació fins a l’inici de l’embaràs o sol·licitud d’adopció i 100 dies en cas de cura de menors amb malaltia greu, excepte en el cas del sistema professional quan coincideixi l’alta de la cobertura com a alternatiu al règim públic de les Seguretat Social amb la data d’incorporació a Mutualitat, cas en què no es considera període de carència en la contractació.

2) Per a les garanties d’intervencions quirúrgiques i tractament, el període de carència serà de 180 dies.

L’import màxim d’indemnització diària és de 90€ entre el Pla Alternatiu Autònom i el Pla Estalvi Flexible. Per a la garantia de patologia psicològica el període de carència serà de 6 mesos des de la contractació de la mateixa o de 3 anys des de la darrera anualitat en què es va reconèixer prestació. En cas d’accident no s’aplicarà cap termini de carència.

Com pagues la teva quota?

Tria l’opció que més s’adapti a les teves necessitats. També podem ajustar la teva tarifa al sistema de pagament que tinguis establert en el teu Plan Alternativo Autónomo o el teu Plan Ahorro Flexible.

ComoPagasCuota

Subscriu o amplia la teva cobertura

  • Si tens el Plan Alternativo Autónomo, tens inclosa una cobertura per Incapacitat Temporal Professional mínima de 30 euros/dia, de garanties principals, que pots ampliar i completar.
  • Si tens contractada aquesta cobertura tant en el Plan Alternativo Autónomo com en el Plan Ahorro Flexible, la combinació no pot superar els 90 €/diaris.
  • Si tens assegurada aquesta cobertura en una altra entitat, enviem una còpia de la pòlissa i l’últim rebut i et deroguem els períodes de carència*.

* Les preexistències en el moment de la contractació de la cobertura no estaran cobertes en cap cas.

Quina fiscalitat té la cobertura d'incapacitat temporal professional?

En el Plan Alternativo Autónomo, la quota és deduïble en l’IRPF i tributarà, en cas que es produeixi la prestació, com a rendiment de treball en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

En el Plan de Ahorro Flexible, si les primes s’han deduït com a despesa de l’activitat, la prestació tindrà consideració de rendiment del treball. Si no és així, tributarà com a guany patrimonial, i no estarà subjecta a retenció.

QueFiscalidad
Ets mutualista?

Descarrega la nostra app i podràs accedir al teu espai personal on fer totes les teves gestions.