Plus Vida *

Assegura el futur dels teus

Protegir els qui més vols és la millor manera de cuidar de tu. Plus Vida és un producte que et permet deixar als beneficiaris que tu decideixis un capital assegurat perquè, en cas de mort, ho percebin de la manera que desitgin: ja sigui com a capital o com a renda.

* Cobertura inclosa en el Plan Ahorro Flexible del Plan Universal de la Abogacía

PlusVida

Vols saber si compleixes amb les característiques necessàries per ser mutualista?

Característiques

Comprova com de poc costa protegir els teus
Quotes mensuals* inicials del capital addicional de defunció¹
Edat²Per cada 10.000 euros de capital assegurat
20 anys0,27€
25 anys0,30€
30 anys0,28€
35 anys0,35€
40 anys0,59€
45 anys1,20€
50 anys2,49€
55 anys3,90€
60 anys 5,77€
64 anys7,88€
¹ Les quotes s’incrementen amb el recàrrec del Consorci.
² Es considera edat la més propera al dia 1 de gener.
* Quotes expressades en euros.
Els costos corresponents a les quotes del capital bàsic per defunció inclouen un descompte del 4,60%

Què he de fer per contractar?

Per poder contractar Plus Vida, posa’t en contacte amb nosaltres o, si ho prefereixes, et truquem.

Preguntes freqüents

Pel que fa al Seguro de Vida, Mutualidad té obligació de declarar els beneficiaris i beneficiàries al Registre General d'Assegurances de Vida del Ministeri de Justícia?

No, Mutualidad està exempta d’enviar-hi aquesta informació, segons la Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació del Registre de Contractes d’assegurances de cobertura de defunció.

La cobertura de Defunció s'ha de percebre necessàriament en forma de capital o es pot obtenir també en renda?

Les persones beneficiàries podran percebre les prestacions de defunció en la forma que triïn, d’entre les següents:

  • En forma de capital, que es cobra d’un sol cop. El pagament pot ser immediat a la data del fet causant de la contingència o diferit a un moment posterior. En aquest cas, s’acumulen rendiments durant aquest ajornament.
  • En forma de renda: consistirà en la percepció de dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, i haurà de produir-se almenys un d’aquests en cada anualitat. La forma de renda pot ser financera (o pagaments periòdics) o renda vitalícia (es farà efectiva mensualment mentre visqui el beneficiari). Aquesta última ofereix 5 modalitats (renda vitalícia exclusivament a cobrar en cas de vida, renda vitalícia amb període de cobrament cert, renda vitalícia amb reversió a favor d’una altra persona, renda vitalícia amb devolució parcial del capital aportat en cas de defunció i renda vitalícia amb devolució total del capital aportat, aquestes dues últimes amb possibilitat de rescat).
  • En forma mixta: és la lliure combinació de les anteriors.
  • Prestacions diferents de les anteriors, en forma de pagaments sense periodicitat regular, i s’hi conserva la resta del valor acumulat.
Plus Vida cobreix només la defunció per accident o també per malaltia?

La cobertura de defunció cobreix la mort per qualsevol causa, ja sigui accidental o natural.

També et pot interessar

Ets mutualista?

Descarrega la nostra app i podràs accedir al teu espai personal on fer totes les teves gestions.