Sostenibilitat

Veure’n més

A Mutualidad som conscients que ens trobem en un moment històric ple de canvis. Davant d’aquest nou context, la col·laboració de tots i de totes és necessària per fer front als reptes socials i mediambientals. Sabem que si caminem en la mateixa direcció arribem més lluny i creem més progrés i societats més justes i inclusives.

Des de Mutualidad volem tenir cura del futur dels i les mutualistes i de la societat, en tot el que de veritat importa.

Per això, estem incorporant el nostre compromís amb els temes mediambientals, socials i de bon govern en la nostra cultura i en la nostra estratègia. El nostre objectiu és protegir allò important per a les persones, i acompanyar-les en els seus diversos moments vitals i generar un impacte positiu en la comunitat.

Dimensió ambiental

Tenir cura del futur de les persones implica tenir cura en el present del planeta en el qual vivim. El compromís de Mutualidad amb el medi ambient s’articula a través d’una estratègia que aborda els impactes principals de la seva activitat en l’entorn i l’estratègia d’inversió.

100%
de la nostra energia elèctrica prové de fonts d'energia renovable.
-60%
reducció de la nostra petjada de carboni des de 2017.
100%
de la nostra petjada de carboni neutralitzada a través de projectes de reforestació.
13
Immobles de la nostra cartera han obtingut la certificació BREEAM®.

Dimensió social

Les persones són la base del model de negoci de Mutualidad. Atendre els cicles vitals de les persones mutualistes, tenir cura de l’equip de professionals, la bona relació amb proveïdors i entitats col·laboradores, així com contribuir al desenvolupament de la comunitat són algunes de les prioritats de la companyia.

Desenvolupem diverses iniciatives en l’àmbit de l’educació financera, el talent i l’emprenedoria jurídica, l’envelliment i el repte de la nova longevitat, l’acció social, l’ocupació de qualitat o el benestar de l’equip humà, entre moltes d’altres.

Dimensió governança

A Mutualidad integrem en la nostra gestió les millors pràctiques en matèria de govern corporatiu, gestió de riscos i transparència. Som conscients que la consecució dels objectius estratègics ha de ser sempre compatible amb una rigorosa gestió ètica i amb el compliment normatiu.

Pla Estratègic de Sostenibilitat

El Pla Estratègic de Sostenibilitat 2023-2027, Activistes del Mutu, constitueix el full de ruta de Mutualitat en matèria mediambiental, social i de governança i està alineat amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

A més, ha estat elaborat gràcies a un important treball d’escolta als diferents grups d’interès de la companyia (mutualistes, empleats/des, proveïdors, col·legis d’advocats, tercer sector, mitjans de comunicació etc.).

El Pla sarticula al voltant de quatre eixos dactuació: Medi ambient, Social, Negoci Responsable i Bon Govern.

Contribució als ODS

A Mutualidad hem incorporat a la nostra estratègia de sostenibilitat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats per l’ONU al setembre de 2015, per als que podem fer major contribució.

Els ODS constitueixen una crida internacional a l’acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar la vida de les persones.

Objectius de Desenvolupament Sostenible prioritaris a Mutualidad:

Memòria de Sostenibilitat

Publiquem anualment la nostra Memòria de Sostenibilitat i d’Informació No Financera. Aquest document inclou els indicadors principals sobre el nostre acompliment ambiental, social i de bon govern (ESG) que són d’interès per als nostres grups d’interès.

Fundación Mutualidad

Fundación Mutualidad, creada l’any 2003 per Mutualidad, té la missió d’aportar més valor a les persones mutualistes i a la societat a través de diversos projectes en l’àmbit de l’educació financera i la cultura de l’estalvi, el talent jurídic, l’envelliment i la nova longevitat i l’acció social.

Portadas-web-FMA-MA-Sala-Prensa

Aliances i compromisos

A Mutualidad volem avançar per la sendera de la sostenibilitat juntament amb entitats reconegudes, i impulsar espais de col·laboració, de coneixement i d’intercanvi de bones pràctiques. Ens hem adherit voluntàriament a iniciatives internacionals i nacionals de referència, en què participem activament.

A més, hem establert aliances amb les iniciatives següents:

Addicionalment, des de Mutualidad hem desenvolupat els compromisos següents en aspectes que impacten especialment en els col·lectius més vulnerables.

Compromisos Soc Sènior
Decàleg de comunicació comercial responsable

Compromisos de Mutualidad en Esdeveniments Sostenibles

Mutualitat s'ha compromès a aplicar els seus principis en matèria de gestió sostenible d'esdeveniments, en coherència amb la seva estratègia ESG que promou la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern al dia a dia de l'organització i que s'estén també a la gestió desdeveniments corporatius.

Mutualitat vol contribuir a promoure i sensibilitzar sobre la importància de limpacte ambiental i social dels esdeveniments entre els seus grups dinterès clau. Per això compartim amb tu els nostres Compromisos ESG adquirits en el marc de la gestió d'esdeveniments corporatius, que volem fer extensible entre els agents clau de la cadena de valor de l'organització dels nostres esdeveniments.

Mutualitat s’ha compromès a aplicar els seus principis en matèria de gestió sostenible d’esdeveniments, en conformitat amb la norma ISO 20121:2013 i en coherència amb la seva estratègia ESG que promou la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern (ESG) en el dia a dia de l’organització. En aquest sentit, la companyia vol contribuir a promoure i sensibilitzar sobre la importància de l’impacte ambiental i social dels esdeveniments entre els seus grups d’interès clau.

Compromisos en esdeveniments sostenibles.

 

Mutualitat s'ha compromès a aplicar els seus principis en matèria de gestió sostenible d'esdeveniments, en coherència amb la seva estratègia ESG que promou la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern al dia a dia de l'organització i que s'estén també a la gestió desdeveniments corporatius.

Mutualitat vol contribuir a promoure i sensibilitzar sobre la importància de limpacte ambiental i social dels esdeveniments entre els seus grups dinterès clau. Per això compartim amb tu els nostres Compromisos ESG adquirits en el marc de la gestió d'esdeveniments corporatius, que volem fer extensible entre els agents clau de la cadena de valor de l'organització dels nostres esdeveniments.
Formulari de contacte

Per enviar suggeriments sobre qüestions ESG/sostenibilitat, els nostres grups d’interès us podeu emplenar el següent formulari:

Ets mutualista?

Descarrega la nostra app i podràs accedir al teu espai personal on fer totes les teves gestions.